|

INTERCEPTĂRI : Motivarea sentinţei în dosarul „Corupţie la Finanţe“. Personaje principale: „prinţesa“, „blondul“ şi martorul „Harry Potter“

Curtea de Apel Târgu Mureş a făcut publică motivarea soluţiei prin care inculpaţii din dosarul „Corupţie la Finanţe“ au fost condamnaţi prin fapte de corupţie. Documentul surprinde discuţii interceptate între inculpaţi în care aceştia inventează apelative hilare cum ar fi „prinţesa“ şi „blondul“. Unul dintre martori este poreclit „Harry Potter“.

 

Curtea de Apel Târgu Mureş a pronunţat pedepse cu închisoarea pentru cei cinci inculpaţi. Doina Scutea a fost condamnată la 2 ani închisoare cu suspendare, iar Ştefan Anghel Bogin – la 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare. Claudiu Vulpe a primit 1 an şi 8 luni, iar Radu Bogdan a fost condamnat la 1 an şi 10 luni, cu suspendare. Singurul inculpat care a primit închisoare cu executare este omul de afaceri Alexandru Duca. Acesta a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni. Sentinţa nu este definitivă şi a fost atacată cu recurs la Înalt Curte de Casaţie şi Justiţie.

Motivul pentru care Duca a primit închisoare cu executare este faptul că totalul condamnărilor aplicate acestuia nu permitea suspendarea executării celei mai mari pedepse. Omul de afaceri a fost condamnat pentru patru infracţiuni: 1 an şi 10 luni, 3 ani şi 6 luni, 2 luni, respectiv 2 ani şi 6 luni. În total este vorba despre 8 ani de închisoare, dar va executa pedeapsa cea mai mare. Scutea a primit trei pedepse: 1 an şi 6 luni, 2 ani, respectiv 2 luni. Bogin a mai primit pe lângă condamnarea cu suspendare şi o amendă penală de 400 de lei. Cludiu Vulpe are două condamnări: 1 an şi 8 luni şi 1 an. În total, cei cinci inculpaţi au primit 17 ani şi 10 luni de închisoare pentru toate infracţiunile stabilite de judecătorii din Târgu Mureş. Motivarea este structurată pe mai multe părţi, dar cele mai importante sunt precizările referitoare la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în forma tentativei şi fals în înscrisuri sub semnătură privată de către Doina Scutea şi cele privind infracţiunile de trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă comise de către Scutea, Anghel-Ştefan Bogin, Vasile Claudiu Vulpe şi Alexandru Duca.

Documentul surprinde discuţii interceptate între inculpaţi în care aceştia inventează apelative hilare cum ar fi „prinţesa“ pentru Doina Scutea şi „blondul“ pentru Ştefan Bogin. Unul dintre martori este poreclit „Harry Potter“. Claudiu Vulpe îşi păstrează porecla veche – „fox“.

 

Cele mai importante precizări din situaţia de fapt reţinută de instanţă

Cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în forma tentativei şi a infracţiunilor de  fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârşite de  inculpata Scutea Doina:

Inculpata Scutea Doina îşi desfăşoară activitatea de avocat în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură Scutea Doina, cu sediul în municipiul Alba-Iulia, deţinând şi calitatea de decan al Baroului Alba, atât la data comiterii faptelor. La data de 31 mai 2010, Cabinetului Individual de Avocatură Scutea Doina şi persoana fizică Scutea Doina au acumulat un debit restant la bugetul de stat reprezentând impozit pe venituri din activităţi independente, TVA şi accesorii (dobânzi, penalităţi etc.), în sumă de 283.462 lei.

SC Lider Prodcarn SRL Alba Iulia (societate proprietate a miliardarului Dorel Tamaş, urmărit internaţional pentru delapidare şi înşelăciune – n. r.), administrată de către numitul B. D. M., urmare a unor hotărâri judecătoreşti, a dobândit un drept de creanţă (pretins a fi de 400.000 lei) asupra DGFP Alba şi AFP Alba-Iulia. Totodată, această societate comercială, urmare a activităţii desfăşurate, datora la bugetul consolidat al statului sume cu mult mai mari decât cele la care era îndreptăţită să le primească de la organele fiscale, respectiv 7.086.382 lei . Datorită faptului că urma să se facă o compensare legală între sumele pe care SC Lider Pprodcarn SRL Alba-Iulia le avea de primit de la organele fiscale şi cele pe care le datora bugetului de stat, compensare în urma căreia societatea nu ar mai fi primit nicio sumă de bani,  pentru a se eluda acest fapt, s-a pus la punct o manoperă frauduloasă prin care întreaga sumă de 400.000 lei să fie obţinută de la organele fiscale.

Contract fictiv de asistenţă juridică

Cristian Tamas si Doina Scutea, la eliberarea din arest a avocatei

Astfel, la data de 31.05.2010, s-a încheiat fictiv contractul de asistenţă juridică nr. 106/31.05.2010 între Cabinetul Individual de Avocatură Scutea Doina şi SC Lider Prodcarn. SRL Alba-Iulia, având ca obiect “asistenţă juridică, litigii la diferite instanţe în perioada 2009-2010”. Onorariul a fost stabilit ca fiind achitat prin cesiunea creanţei de 400.000 lei, sumă pe care societatea comercială susţine că o avea de încasat de la organele fiscale, sens în care s-a încheiat „pro causa”, contractul de cesiune de creanţă nr. 1029/31.05.2010. A doua zi, la data de 01.06.2010, Cabinetul Individual de Avocatură Scutea Doina a solicitat Administraţiei Finanţelor Publice Alba să procedeze la compensarea obligaţiilor restante acumulate la bugetul de stat de către cabinetul de avocatură cu suma obţinută de cabinet prin cesiunea de creanţă, urmând ca diferenţa să rămână la AFP spre a se proceda la compensarea unor datorii viitoare ale cabinetului.

Manopera frauduloasă nu şi-a produs rezultatul urmărit din motive independente voinţei inculpatei care a făcut demersuri spre a obţine compensarea. Apărările şi susţinerile inculpatei sunt contradictorii. Astfel, potrivit menţiunilor din contract, rezultă că obiectul acestuia îl reprezintă “asistenţă juridică, litigii la diferite instanţe în perioada 2009-2010”, (adică pentru prestaţii anterioare, ceea ce nu se încadrează în prevederile art. 133 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat), iar onorariul este reprezentat de creanţa în sumă de 400.000 lei, de unde se poate concluziona că pentru respectivele litigii nu s-au încasat alte onorarii. Însă, în declaraţia dată în faţa instanţei, inculpata arată că de fapt părţile au hotărât să completeze onorariile iniţiale, astfel încât prin contractul din 31.05.2010 s-a procedat la suplimentarea acestor onorarii cu creanţa cesionată, pentru cele 50-60 de litigii în care inculpata a reprezentat societatea, pentru ca în concluziile scrise să arate că aceste litigii au fost în număr de peste 100. Declaraţiile inculpatei sunt contrazise în întregime de declaraţia numitului B D M, semnatarul contractelor de cesiune şi de asistenţă juridică, în calitatea sa de reprezentant al SC Lider Prodcarn SRL, care arată că în anul 2009 a încheiat cu cabinetul inculpatei doar un număr de aproximativ 3 contracte de asistenţă juridică, pentru care a achitat aproximativ 5.000-10.000 lei/contract, iar în anul 2010 nu a încheiat nici un contract, afară de cel din 31.05.2010. De aici rezultă că pentru cele trei contracte din 2009, s-au achitat onorarii în sumă de cel mult 30.000 lei, iar numitul B D M nu face vorbire despre „completarea” sau „suplimentarea” onorariilor iniţiale de 30.000 lei cu creanţa de 400.000 lei, aşa cum susţine inculpata. Dimpotrivă, B D M precizează că cesionarea creanţei de 400.000 lei s-a făcut pentru procesele din 2009-2010 pentru care nu au fost încheiate contracte de asistenţă juridică şi de reprezentare. Aşadar, inculpata care susţine că creanţa reprezintă modificarea/suplimentarea onorariilor, este contrazisă de semnatarul contractului, care susţine că creanţa reprezintă onorarii pentru litigiile pentru care nu au fost încheiate contracte.

Manoperă frauduloasă

Cu privire la suma de 400.000 lei despre care se face vorbire în cuprinsul contractelor de asistenţă juridică şi cel de compensare, se susţine că ar fi formată din sumele datorate de către organele fiscale către SC Lider Prodcarn SRL Alba Iulia urmare celor dispuse prin sentinţa civilă nr. 3498/2009 a Judecătoriei Alba-Iulia (130.120 lei) şi prin decizia civilă nr. 339/R/2010 din 20 mai 2010 a Tribunalului Alba ( 318.042 lei). Inculpata a mai contestat în apărare cuantumul datoriilor SC Lider Pprodcarn SRL către bugetul de stat, raportat la momentul deschiderii procedurii insolvenţei. Ori, înscrisul emis chiar de societate, nu înlătură situaţia prezentată de ANAF, cele două înscrisuri cuprinzând menţiuni cu privire la perioade şi categorii de datorii diferite.

Inculpata a procedat în mod fraudulos încheind contractul de asistenţă juridică la 31.05.2010 în scopul de a obţine de la bugetul de stat creanţele pretinse în sumă totală de 400.000 lei pe care societatea comercială le avea de încasat, ca şi contractul de cesiune cu societatea aflată în insolvenţă şi cu datorii la bugetul de stat în valoare mult mai mare decât creanţa. Este adevărat că inculpatei îi aparţin scrierea şi semnătura, însă prin plăsmuirea în întregime a celor două contracte, inculpata a acţionat în modalitatea „contrafacerii”, în sensul art. 288 C. pen, în lumina deciziei de îndrumare amintite. În speţă, starea de fapt preexistentă, ca situaţie premisă cerută de art. 290 rap. la art. 288 C. pen, a constituit-o hotărârea inculpatei şi manopera frauduloasă planificată de a obţine de la stat creanţa pretins cuvenită unei societăţi aflată în insolvenţă, în sumă de 400.000 lei. Aşadar, este dovedit că inculpata Scutea Doina a acţionat cu intenţia vădită de a induce în eroare organele fiscale spre a obţine în mod nejustificat o compensare a unei creanţe fictive, fiind întocmite în acest sens în mod fraudulos, prin plăsmuirea în întregime, contractul de asistenţă juridică şi contractul de cesiune creanţă. Nu este lipsit de importanţă nici faptul că ambele contracte au fost întocmite în aceeaşi zi, iar a doua zi a fost depusă cererea la organele fiscale, ceea ce dovedeşte intenţia directă cu care a acţionat inculpata la comiterea acestor infracţiuni.

Păstrarea funcţiei de director, prioritate pentru Ştefan Bogin

Cu privire la infracţiunile de trafic de influenţă şi respectiv cumpărare de influenţă comise de către inculpaţii Scutea Doina, Bogin Anghel-Ştefan, Vulpe Vasile Claudiu şi Duca Alexandru.

Aşa cum am reţinut, în luna iunie 2009 numitul Bogin Anghel-Ştefan a fost numit director coordonator al DGFP Alba, ca urmare a destituirii din funcţie a numitei I . M. Ulterior, numita I. M. a fost repusă în funcţie, după care s-a dispus delegarea acesteia la Vama Alba-Iulia, măsură ce a fost contestată în instanţă formând obiectul dosarului aflat pe rolul Secţiei de contencios-administrativ şi fiscal al Curţii de Apel Alba Iulia. În acest context, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan, în preocuparea de a fi menţinut pe funcţia de director coordonator, a făcut demersuri pe lângă inculpaţii Vulpe Vasile-Claudiu şi Duca Alexandru – cu promisiunea favorizării societăţilor comerciale în care aceştia aveau interese – de a-l ajuta pentru a interveni în actul de justiţie, pentru adoptarea unei soluţii defavorabile contestatoarei I. M. în litigiul contencios-administrativ amintit şi în avantajul şi interesul direct al inculpatului Bogin Anghel-Ştefan.

Din coroborarea probelor administrate a rezultat că între inculpaţii Bogin Anghel-Ştefan, Vulpe Vasile-Claudiu si Duca Duca Alexandru există relaţii de prietenie fundamentate de interese personale sau de grup. Astfel, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan dorea declarat şi manifest să păstreze funcţia de director al DGFP Alba, indiferent de metoda folosită, iar inculpatii Vulpe Vasile-Claudiu si Duca Alexandru erau direct interesaţi ca inculpatul Bogin Anghel-Ştefan să ocupe această funcţie în continuare, întrucât în aceasta calitate, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan era în măsură şi dispus să favorizeze societăţile comerciale în care inculpaţii Vulpe Vasile-Claudiu şi Duca Alexandru aveau interese patrimoniale şi nepatrimoniale.

În acest context, transformând păstrarea funcţiei de director executiv al DGFP Alba întro prioritate, funcţie care a devenit în contextul susmenţionat litigioasă, în luna iunie 2010, prin intermediul inculpaţilor Vulpe Vasile Claudiu şi Duca Alexandru, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan a luat legătura cu inculpata Scutea Doina, avocat în cadrul Baroului Alba, pentru ca aceasta să intervină la judecători, în scopul respingerii acţiunii formulate de numita I. M. Inculpata Scutea Doina, care la rândul său, având interes direct în a obţine compensarea debitelor acumulate la bugetul consolidat al statului cu creanţa obţinută de la SC Lider Prodcarn SRL Alba-Iulia, a fost de acord cu acest “aranjament”, arătând că are influenţă asupra judecătorului C. G., magistratul din cadrul Curţii de Apel Alba-Iulia investit cu soluţionarea acţiunii în justiţie formulate de I.M., iar în schimbul traficării influenţei sale, a pretins atât direct, cât şi prin intermediarii Vulpe Vasile Claudiu si Duca Alexandru, ca în schimbul intervenţiei pe care o va face pe lângă judecător,  inculpatul Bogin Anghel-Ştefan, uzând de funcţia sa de director executiv al DGFP Alba, să depună diligenţe pentru aprobarea cererii de compensare a unor datorii către bugetul de stat înregistrate la unitatea fiscală de către contribuabilul “Cabinet Individual de Avocatură Scutea Doina” şi persoana fizică Scutea Doina.

Aspectele arătate anterior reies din cuprinsul declaraţiilor martorului C. M. A., care se coroborează cu procesele verbale de redare a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice autorizate de către instanţa de judecată, precum şi cu celelalte probe administrate în cauză. Astfel, procesul civil unde inculpatul Bogin Anghel avea interes, se referea la anularea Ordinului nr. 1950/04.06.2010 emis de către ANAF prin care numita I. M.a fost detaşată la Vama Alba-Iulia şi se afla pe rolul Curţii de Apel Alba-Iulia, iar numita C. G. a fost magistratul investit cu soluţionarea cauzei.

 

„Harry Potter“, abordat pe stradă

Întrucât soţul magistratului, martorul C. M. A. îi era coleg de profesie inculpatei Scutea Doina, iar biroul unde martorul îşi exercita profesia de avocat era situat în imediata vecinătate a sediului Baroului Alba, inculpata l-a abordat în mod direct, pe stradă, în vederea traficării influenţei la judecătorul cauzei respectiv soţia acestuia, magistrat C. G., însă martorul a refuzat categoric de la prima abordare:  “…am fost oprit de către Scutea Doina care mi-a spus că doreşte să discute ceva cu mine. Aceasta mi-a spus că pe rolul Curţii de Apel Alba-Iulia se află un dosar în legătură cu numitul Bogin Anghel, la acea dată director executiv al DGFP Alba. Întrucât soţia mea este judecător la această instanţă i-am spus colegei mele că refuz să discut în legătură cu ceea ce a încercat să îmi spună, după care am plecat.

În pofida refuzului martorului de a face demersuri pe lângă soţia sa, judecător la Curtea de Apel Alba-Iulia, urmărind cu consecvenţă satisfacerea interesului său personal, patrimonial, inculpata Scutea Doina a lăsat să se creadă în continuare că intervenţia sa la judecător a fost promptă potrivit solicitărilor de grup ale inculpaţilor Vulpe Vasile Claudiu, Duca Alexandru si Bogin Anghel-Ştefan iar reuşita era asigurată. În acest context inculpaţii Vulpe Vasile Claudiu şi Duca Alexandru au avut convingerea fermă că inculpata Scutea Doina avea garanţii asupra reuşitei, că a efectuat toate demersurile posibile şi previzibile în sensul realizării scopului urmărit de către aceştia, având în vedere calitatea de avocat şi decan al Baroului Alba deţinute de către inculpată. La data de 23 iunie 2010 în dosarul aflat pe rolul Curţii de Apel Alba-Iulia, s-a judecat o cerere incidentală de suspendare a aplicabilităţii actului administrativ, urmând ca a doua zi să se pronunţe soluţia. Legătura existentă între inculpaţi precum şi înţelegerea existentă în legătură cu intervenţia la judecătorul cauzei corelativ obţinerii unui folos material in- just (compensarea creanţelor) rezultă din convorbirile telefonice (existente în volumul I al dosarului) ale acestora.

În cursul zilei de 23 iunie 2010, la ora 1323, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan l-a contactat pe inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu spunându-i: “…astăzi a rămas în pronunţare”. Pentru a verifica dacă influenţarea magistratului a avut loc, inculpatul Vulpe Vasile Claudiu la ora 1620 i-a trimis un mesaj de tip sms inculpatei Scutea Doina cu următorul conţinut: “Vrea domnul cu 00 să vă vadă. Ne putem vedea? Şi dacă da unde? Fox”. După recepţionarea mesajului, inculpata Scutea Doina a luat legătura cu inculpatul Duca Alexandru căruia i-a solicitat să-i comunice inculpatului Vulpe Vasile Claudiu că doreşte să-l întâlnească la sediul Cabinetului de avocatură. La câteva minute după ce a fost anunţat de către inculpatul Duca Alexandru cu privire la întâlnire, inculpatul Vulpe Vasile Claudiu i-a comunicat acest lucru inculpatului Bogin Anghel-Ştefan spunându-i: “…am vorbit cu prinţesa, adică am vorbit cu Sandu care mi-a zis că pe la opt fără un sfert s-o sun pe prinţesă”. Conform înţelegerii, la ora 1954 , inculpatul Vulpe Vasile Claudiu a luat legătura telefonic cu inculpata Scutea Doina care şi-a manifestat interesul şi disponibilitatea de a se întâlni cu acesta.

„Prinţesa“ nu răspunde la telefon

Având în vedere că inculpatul Bogin Anghel-Ştefan era neliniştit datorită faptului că nu cunoştea care a fost rezultatul intervenţiei inculpatei Scutea Doina pe lângă judecătorul cauzei, respectiv finalitatea acestor manopere infracţionale desfăşurate în ansamblu de către inculpaţi, înainte de a se întâlni cu inculpata, pe durata de timp cât acesta s-a aflat în sala de aşteptare a Cabinetului de avocatură Scutea Doina, inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu a păstrat legătura telefonică cu inculpatul Bogin Anghel-Ştefan. După întrevederea cu inculpata Scutea Doina, la ieşirea din clădire, inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu l-a contactat din nou telefonic pe inculpatul Bogin Anghel-Ştefan căruia i-a comunicat faptul că intervenţia a fost făcută astfel că soluţia îi va fi favorabilă: “…ea e sută la sută, mă înţelegi…mi-a povestit în detaliu toată treaba… deci a zis că ăla (martorul C.) a luat-o ca pe o chestie personală pentru el…în favoarea lui zic, ştii… şi a zis că sunt… că nu are nici o emoţie că ea îl cunoaşte şi că e sută la sută prin foc şi apă. Se va trece”.

Deşi s-a contestat prezenţa inculpatului Vulpe la cabinetul de avocatură a inculpatei Scutea, chiar inculpatul Bogin declară în faţa instanţei că inculpatul Vulpe a fost în seara zilei de 23 iunie 2010 la cabinet, că la orele 19,00-19,30 “…se cunoştea deja soluţia” şi că toate convorbirile telefonice dintre Bogin şi Vulpe au avut loc după acea oră. Şi a doua zi, în data de 24.06.2010, înainte de pronunţarea soluţiei, inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu i-a comunicat din nou inculpatului Bogin Anghel-Ştefan faptul că inculpata Scutea Doina a dat asigurări că soluţia va fi cea urmărită: “Băi asta era foarte sigură pe ea aseară… ţi-am spus asta era foarte, foarte sigură pe ea, foarte sigură”. După pronunţarea soluţiei, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan a încercat să o contacteze telefonic personal pe inculpata Scutea Doina spre a-i cere lămuriri suplimentare, deoarece între timp a aflat soluţia pronunţată de către instanţă, care era defavorabilă inculpatului Bogin Anghel-Ştefan, contrar celor urmărite prin demersurile şi activităţile infracţionale desfăşurate de către aceştia. Întrucât nu a reuşit, a contactat telefonic pe inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu spunându-i: „…uite o sun pe prinţesa asta şi nu răspunde la telefon”.

Este de menţionat că între inculpaţii implicaţi în comiterea infracţiunii trafic de influenţă şi corelativa cumpărare de influenţă era de neconceput existenţa unui eşec, aceştia având certitudinea că judecătorul cauzei a fost influenţat, astfel că urma să pronunţe o soluţie de respingere a cererii de suspendare a actului administrativ. În susţinerea acestor argumente reţinem convorbirea telefonică a inculpatului Vulpe Vasile-Claudiu care, după ce a luat la cunoştinţă de soluţie, a afirmat către o persoană identificată sub numele Dan următoarele: ”deci am fost destul de siguri că nu se va întâmpla aşa” (fila 214), cât şi din conţinutul următorului mesaj expediat de către acelaşi inculpat: ”A ieşit nasol, dar nu ne lăsăm”

Împrejurarea că inculpaţii  Bogin Anghel-Ştefan şi Vulpe Vasile-Claudiu au realizat că persoana  prin care se va realiza traficul este avocatul  C. M. A.,  rezultă şi din  următoarea convorbire dintre aceştia din data de 24.06.2010 ora 1026 după pronunţarea soluţiei: „nu are nici o vină Anghele, că acela i-o promis foarte ferm. Ţi-am spus, asta era foarte sigură pe ea, foarte sigură. Înţelegi? … Deci, acela o fost vagabond aicea, ori n-o vorbit, ori nu ştiu ce să zic”. De altfel, după această discuţie, inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu a trimis un mesaj de tip sms inculpatei Scutea Doina cu următorul conţinut: ”A pierdut omul”. La aproximativ 10 minute după primirea mesajului, inculpata Scutea Doina  şi-a manifestat preocuparea  pentru soluţionarea cauzei, aceasta făcând afirmaţia „am văzut şi am vorbit cu domnu”, menţionând „nu-mi venea  să cred, dar aşa-i”, referindu-se  la soluţia  pronunţată şi la faptul că după ce a luat la cunoştinţă de soluţie, l-ar fi contactat pe martorul C.M.A., soţul magistratului.

 

Harry Potter şi ciocanul

Având convingerea că martorul C. M. A. nu şi-a îndeplinit promisiunea de a interveni la soţia sa C.G. (judecătorul cauzei) pentru ca aceasta să pronunţe soluţia de respingere a cererii privind suspendarea actului administrativ, în cursul aceleaşi zile inculpatul Bogin Anghel-Ştefan l-a căutat pe martorul C. M. A. spre a-i cere lămuriri. În discuţiile telefonice, inculpaţii i-au atribuit martorului C. M. A. numele „Harry Potter”, întrucât în accepţiunea acestora, se asemăna din punct de vedere fizic cu acest personaj. Edificatoare în cauză este convorbirea dintre inculpatul Bogin Anghel-Ştefan şi inculpatul Vulpe Vasile Claudiu, în cursul căreia şi-a manifestat această intenţie arătând:

BAS – „…stai că vreau să mă întâlnesc cu Harry Potter

VVC – „Pentru ce să te mai întâlneşti cu el ?

BAS – „…să-i f… un ciocan între dinţi”

Chiar şi în declaraţia dată la instanţă, inculpatul Bogin recunoaşte că a fost indignat de soluţie şi a afirmat pe telefon că o să se întâlnească cu martorul C. ca să-i reproşeze „…de ce lucrurile au evoluat în modul respectiv”. Din coroborarea probelor administrate în cauză, rezultă că între inculpatul Bogin Anghel-Ştefan şi inculpata Scutea Doina a existat un acord de voinţă, evidenţiat şi intermediat de complicii  Duca  Alexandru şi Vulpe Vasile, pentru realizarea  compensării  şi traficului în  justiţie, care a avut  ca obiect  cumpărarea influenţei inculpatei Scutea Doina în soluţionarea  procesului  în schimbul compensării  datoriilor la bugetul statului, până la concurenţa sumei de 400.000 lei. Chiar inculpatul Duca Alexandru confirmă că la biroul lui s-au întâlnit inculpaţii Scutea şi Bogin, Scutea era „…foarte supărată, deoarece s-a întors de la o discuţie cu conducerea finanţelor şi încă nu era soluţionată situaţia ei”, iar cei doi „…chiar au purtat o discuţie de consultanţă juridică”. Promisiunile  reciproce între inculpaţii Scutea Doina şi Bogin Anghel-Ştefan de procurare  a  unor avantaje s-au realizat înainte  de pronunţarea hotărârii în dosarul nr. 779/57/2010 al Secţiei contencios  administrativ şi fiscal  din cadrul Curţii de Apel  Alba Iulia.

Cu toate că pe parcurs, I. M.a obţinut judecătoreşte câştig de cauză, inculpaţii Vulpe Vasile-Claudiu şi Duca Alexandru în calitatea lor de intermediari l-au asigurat pe inculpatul Bogin Anghel-Ştefan că inculpata Scutea Doina şi-a respectat “obligaţia” şi că inculpatul Bogin Anghel-Ştefan trebuia la rândul său să depună, potrivit înţelegerii dintre inculpaţi, toate diligentele pentru a se aproba compensarea solicitată de către inculpata Scutea Doina pentru satisfacerea interesului său patrimonial. Relevante sunt următoarele convorbiri telefonic între inculpaţi: “…nu are nici o vină Anghele, că ăla i-o promis foarte ferm”; “Ti-am spus asta era foarte, foarte sigură pe ea, foarte sigura. Înţelegi?” (discuţie telefonica între inculpaţii Vulpe şi  Bogin  din data de 24.06.2010, ora 10,26); “vezi de Doina daca poţi” (discuţie telefonica intre inculpaţii Duca şi  Bogin, vol. I, fila 179); „ E liniştită că o poţi sprijini şi e cu totul în regulă… şi ea de câte ori am apelat la ea şi să… ăsta totdeauna ai văzut? A încercat să găsească soluţii, să facă, să fie bine… deci na asta e”    (discuţie între inculpaţii Duca  şi Bogin), soluţia contrară aşteptărilor datorându-se neimplicării martorului C. M. în activitatea profesională a soţiei sale  (“Deci ăla o fost vagabond aicea, ori n-o vorbit, ori nu stiu ce sa zic”).

Compensare ilegală

Interesul inculpatului Bogin Anghel Ştefan în realizarea compensării rezultă şi din declaraţia  martorului T. P., angajat în funcţia de director executiv adjunct al DGFP Alba, care a declarat că în cursul unor discuţii cu inculpatul Bogin Anghel-Ştefan. Acesta i-a sugerat că este posibilă această compensare, cu toate că martorul a i-a relatat inculpatului că o astfel de operaţiune juridică la nivelul DGFP Alba, referitor la debitorii SC Lider Prodcarn SRL şi Cabinet Individual de Avocatură Scutea Doina nu este posibilă şi că în mod corect şi legal, DGFP Alba era obligată să procedeze la compensarea sumelor pe care SC Lider Prodcarn SRL le avea de plată către organele fiscale cu cele pe care le avea de încasat. Mai mult, chiar inculpata Scutea Doina a solicitat în mod repetat  inculpaţilor Vulpe şi Duca lămuriri în legătură cu demersul inculpatului Bogin în a obţine realizarea scopului urmărit de către aceasta, respectiv compensarea debitului său cu creanţa cesionată fictiv de către SC Lider Prodcarn SRL în favoarea Cabinetului Individual de Avocatură Scutea Doina:

 „SD: Nu ştii nimic de mine?

VVC:…astăzi a vorbit cu ală la telefon şi i-a promis că face hârtia zilele astea… deci de rezolvat sută la sută, Doina îi rezolvată. Acum să sperăm că nu se întinde mult

SD:…mi-a trimis şi mi-a adus aduceri la zi de mi s-a ridicat părul în cap…

VVC: Că dacă este zilele astea să avem răspunsul final, ştii atunci durează exact o zi.” (discuţia dintre inculpaţii Vulpe şi  Scutea).

 „ SD: Mie nu mi-ai dat nici un răspuns în legătură cu aia…

DA: …îţi dau toate răspunsurile… în cât timp eşti pe la birou acolo ca să mă organizez?” (discuţie dintre inculpaţii Scutea şi  Duca).

În dorinţa de a-şi îndeplini obligaţia corelativă privind compensarea, pentru a asigura inculpatei Scutea Doina folosul material al traficului de influenţă, respectiv compensarea obligaţiilor fiscale, la data de 22 iunie 2010, cu o zi înainte de proces, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan a solicitat un punct de vedere asupra cererii de compensare la ANAF-Direcţia Juridică, având convingerea că în acest sens va exista o presiune asupra funcţionarilor care urmau să soluţioneze cererea: „Că s-au cam înfricoşat…că au văzut că luptă până la ultima picătură…semnul ală pe care l-am dat eu când am făcut hârtia aia la Bucureşti… Ei nu au mai văzut aşa ceva. Deci un luptător ninja gata să-i ia capul… la o adică nu facem pasul în spate şi mergem tot înainte şi nu contează… acesta e semnul care i-a înfricoşat pe ei” (discuţie între inculpaţii Bogin şi Vulpe).

Ulterior momentului respingerii cererii de compensare formulată de către Cabinetul Individual de Avocatură Scutea Doina, moment în care inculpatul Bogin Anghel-Ştefan nu se mai afla la conducerea DGFP Alba, prin demersurile făcute s-a încercat prin diferite intervenţii la diferite autorităţi de la nivel local şi naţional ca acesta să ocupe din nou funcţia de conducere, modalitate în care folosul material care urma să fie obţinut de către inculpata Scutea Doina s-ar fi realizat, sens în care este edificatoare următoarea convorbire: „…tu n-ai sunat-o pe stimabila (Scutea Doina)? Am vorbit eu cu ea mai înainte … i-am zis să stea liniştită că vine regele înapoi şi îi dă soluţiile (discuţia dintre inculpaţiui Duca Alexandru şi  Bogin Anghel-Ştefan).

În continuare inculpatul Bogin Anghel-Ştefan, având convingerea că „obligaţia sa morală” se impunea a fi îndeplinită faţă de inculpata Scutea Doina, aceştia s-au întâlnit în municipiul Aiud, localitatea de domiciliu a inculpatului, pentru a discuta modalitatea în care se putea obţine compensarea pretinsei creanţe dobândite prin cesiune de către inculpată asupra DGFP Alba. După finalizarea discuţiilor, inculpatul Bogin Anghel-Ştefan l-a contactat pe inculpatul Duca Alexandru, spre a-i aduce la cunoştinţă că efectuează constant demersuri spre a ajuta obţinerea compensării, împrejurare în care   inculpatul Duca Alexandru i-a reamintit inculpatului Bogin Anghel-Ştefan faptul că trebuie să aibă iniţiativă arătând că „primul pas trebuie să-l facă fata de la tine”.

Nu au recunoscut faptele

Inculpaţii nu au recunoscut comiterea acestor infracţiuni pe tot parcursul procesului penal, invocând diferite apărări. Astfel, în cursul urmăririi penale, inculpata Scutea Doina a declarat că a beneficiat doar de consiliere juridică din partea inculpatului Bogin  în legătură cu solicitarea de compensare a creanţelor bugetare, că nu s-a prevalat de influenţă asupra judecătorul cauzei şi că nu a solicitat martorului C. să intervină pe lângă soţia sa spre a pronunţa soluţia urmărită de către inculpatul Bogin. Inculpatul Bogin Anghel-Ştefan a avut o poziţie oscilantă. Pe de o parte a declarat că nu avea nici un interes în procesul intentat de numita I. M., iar pe de altă parte a declarat că a avut discuţii cu inculpata Scutea Doina, discuţii care s-au referit  la acordarea unei consilieri juridice cu privire la un proces, fără ca inculpaţii Vulpe Vasile-Claudiu şi Duca Alexandru să fie implicaţi în aceste discuţii. De asemenea, la propunerea inculpatului a fost audiat martorul B. E. C., care confirmă că a fost recomandat ca avocat de către inculpatul Vulpe inculpatului Bogin şi că a analizat şi i-a întocmit inculpatului Bogin un punct de vedere legat de nişte ordine emise de Ministerul Finanţelor de schimbare a directorilor DGFP Alba. Şi din declaraţia acestui martor, rezultă că, deşi inculpatul Bogin nu avea calitate procesuală în procesul numitei I. M., era direct interesat de soluţia respectivului dosar, soluţie ce urma să aibă consecinţe asupra ocupării de către inculpat a funcţiei deţinute la acel moment.

În legătură cu aceleaşi aspecte, inculpatul Vulpe Vasile-Claudiu s-a prevalat de dreptul la tăcere în cursul urmăririi penale, iar inculpatul Duca Alexandru a declarat că nu a avut nici o discuţie cu inculpaţii Bogin ori Scutea referitor la procesul aflat pe rolul Curţii de Apel Alba-Iulia sau cererea de compensare a creanţelor bugetare.

URL scurt: http://185.146.87.55/~anchetealba24/?p=90333

Publicat de pe Dec 6 2012. Publicat in Breaking News, Dosare, Economie, Justiție. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

2 comentarii pentru “INTERCEPTĂRI : Motivarea sentinţei în dosarul „Corupţie la Finanţe“. Personaje principale: „prinţesa“, „blondul“ şi martorul „Harry Potter“”

  1. […] Citește și INTERCEPTĂRI : Motivarea sentinţei în dosarul „Corupţie la Finanţe“. Personaje principale: … […]

  2. […] Citeşte şi INTERCEPTĂRI : Motivarea sentinţei în dosarul „Corupţie la Finanţe“. Personaje principale: … […]

Lasa un raspuns

120x600 ad code [Inner pages]
300x250 ad code [Inner pages]

Comentate recent